Wednesday, Oct 28th

Last update09:48:22 AM GMT

Predmetna nastava 2020/2021.
BOSANSKI, HRVATSK I SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST :

 

Eldina Brulić-Sorguč

VI-1, VII-2, VIII-1, VIII-2

Glišić Nada

VI-2, VII-1, IX-1, IX-2

Alma Feriz

V-2

ENGLESKI  JEZIK

 

Sivić – Babić Aida

VI-1, VI-2, VII-1, VII-2, VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2

Hindija Vedad

I-1, I-2, I-3, II-1, II-2, II-3, III-1, III-2, III-3, IV-1, IV-2, V-1, V-2

NJEMAČKI JEZIK

 

Amna Muslić

V-1, V-2, VI-1, VI-2, VII-1, VII-2, VIII-2

Džejran Hajdarpašić

VIII-1, IX-1, IX-2

MATEMATIKA

 

Maslo Lejla

V-2, VI-1, VI-2, VIII-1, VIII-2

Sokolović Nada

VII-1, VII-2, IX-1, IX-2

INFORMATIKA

 

Zolota Mahir

VI-1, VI-2, VII-1, VII-2, VIII-1, VIII-2, IX-1

Sokolović Nada

IX-2

OSNOVE TEHNIKE

 

Alma Babić

V-1, V-2

TEHNIČKA KULTURA

 

Alma Babić

VI-1, VI-2, VII-1, VII-2, VIII-1, VIII-2, IX-1

FIZIKA:

 

Cero Amir

VII-1, VII-2, VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3

BIOLOGIJA

 

Kadić Sanela

VI-1, VI-2, VII-1, VII-2, VIII-1,VIII-2, IX-1, IX-2,

PRIRODA

 

Namir Bašić

V-2

KULTURA ŽIVLJENJA

 

Mahmutović Amela

V-1, V-2

GRAĐANSKO OBRAZOVANJE

 

Mahmutović Amela

VII-1, VII-2

HEMIJA

 

Mahmutović Amela

VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2

GEOGRAFIJA

 

Bagara Marijana

VI-1, VI-2, VII-1, VII-2, VIII-1,VIII-2, IX-1, IX-2,

DRUŠTVO

 

Bagara Marijana

V-2

HISTORIJA

 

Suša Anita

VI-1, VI-2, VII-1, VII-2, VIII-1,VIII-2, IX-1, IX-2,

LIKOVNA KULTURA

 

Osmanbegović Daria

V-2, VI-1, VI-2, VII-1, VII-2, VIII-1,VIII-2, IX-1, IX-2,

MUZIČKA KULTURA

 

Alković Hamza

V-2, VI-1, VI-2, VII-1, VII-2, VIII-1,VIII-2, IX-1, IX-2

TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

 

Aleksić Željko

V-2, VI-1, VI-2, VII-1, VII-2, VIII-1,VIII-2, IX-1, IX-2

                          VJERONAUKA

 

Ćuprija Šemsa

I-1, I-2, I-3, II-1, II-2, II-3, III-1, III-2, III-3, IV-1, IV-2, V-1, V-2, VI-1, VI-2, VII-1, VII-2, VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2

DRUŠTVO/KULTURA/RELIGIJA

 

Mahmutović Amela

VI-1, VI-2, VII-1, VII-2

Suša Anita

VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3

 
 

You are here