Thursday, Sep 19th

Last update02:04:17 PM GMT

Predmetna nastava 2018/2019.


BOSANSKI, HRVATSK I SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST :

 

Eldina Brulić-Sorguč

VI-1,, VI-2, VII-1, VII-2

Glišić Nada

VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3

ENGLESKI  JEZIK

 

Sivić – Babić Aida

VI-1, VII-1, VII-2, VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3

Hindija Vedad

I-1, I-2, I-3, II-1, II-2, II-3, III-1, III-2, IV-1, IV-2, V-1, V-2, VI-2

NJEMAČKI JEZIK

 

Amna Muslić

V-1, V-2, VI-1, VI-2, IX-1, IX-2, IX-3

Džejran Hajdarpašić

VII-1, VII-2, VIII-1, VIII-2

MATEMATIKA

 

Maslo Lejla

VII-1, VII-2, IX-1, IX-2, IX-3

Sokolović Nada

Vi-1, VI-2, VIII-1, VIII-2

INFORMATIKA

 

Zolota Mahir

Vi-1, VI-2, VII-1, VII-2, IX-1, IX-2, IX-3

Sokolović Nada

VIII-1, VIII-2

OSNOVE TEHNIKE

 

Zolota Mahir

V-1, V-2

TEHNIČKA KULTURA

 

Đedović Edin

VI-1, VI-2, VII-1, VII-2, VIII-1, VIII-2, IX-1

Zehra Salibašić-Kadić

IX-2, IX-3

FIZIKA:

 

Cero Amir

VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3

Šmrković Indira

VII-1, VII-2

BIOLOGIJA

 

Kadić Sanela

VI-1, VI-2, VII-1, VII-2, VIII-1,VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3

KULTURA ŽIVLJENJA

 

Mahmutović Amela

V-1, V-2

GRAĐANSKO OBRAZOVANJE

 

Mahmutović Amela

VII-1, VII-2

HEMIJA

 

Mahmutović Amela

VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3

GEOGRAFIJA

 

Bagara Marijana

VI-1, VI-2, VII-1, VII-2, VIII-1,VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3

HISTORIJA

 

Suša Anita

VI-1, VI-2, VII-1, VII-2, VIII-1,VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3

LIKOVNA KULTURA

 

Osmanbegović Daria

VI-1, VI-2, VII-1, VII-2, VIII-1,VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3

MUZIČKA KULTURA

 

Alković Hamza

VI-1, VI-2, VII-1, VII-2, VIII-1,VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3

TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

 

Aleksić Željko

VI-1, VI-2, VII-1, VII-2, VIII-1,VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3

                          VJERONAUKA

 

Zubača Edina

I-1, I-2, I-3, II-1, II-2, II-3, III-1, III-2, IV-1, IV-2, V-1, V-2, VI-1, VI-2, VII-1, VII-2, VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3

Mujabašić Siniša

IX-1, IX-3

DRUŠTVO/KULTURA/RELIGIJA

 

Mahmutović Amela

VI-1, VI-2, VII-1, VII-2

Suša Anita

VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3

 
 

You are here