Razredna nastava

RAZREDNA NASTAVA U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI


PETI RAZRED

 • Amina Jabučar I-1
 • Dženita Osmanbegović I-2
 • Almira Homarac I-3

DRUGI RAZRED

 • Tatjana Ivanović-Pavlinović II-1
 • Elbina Bahtijarević II-2

TREĆI RAZRED

 • Bojana Kozomara III-1
 • Sanela Ljumanović III-2

ČETVRTI  RAZRED

 • Meliha Drnda IV-1
 • Lejla Goro IV-2

PETI RAZRED

  • Anesa Omanović V-1
  • Nihada Halač V-2

   


   


  © All rights reserved

  Web design & update Mahir Zolota