Kreativni kutak

OGLEDNI ČAS IZ PREDMETA MUZIČKA KULTURA 


Dana 15.12.2017. godine realizovan je ogledni čas iz predmeta Muzička kultura u odjeljenju III-1. Nastavna jedinica „Kišobran za dvoje“ u potpunosti je animirala sve učenike. Zajedno smo pjevali, svirali, plesali i razgovarali.

001-002

003-004


 

OGLEDNI ČAS IZ PREDMETA LIKOVNA KULTURA

Dana 15.11.2017. godine, u odjeljenju VIII-1 nastavnica Daria Osmanbegović je realizovala ogledni čas. Nastavna jedinica je bila „Zlatni rez“. Nakon predavanja učenicima su dati  primjeri zlatnog reza u arhitekturi, matematici, prirodi. Putem osmišljene likovne radionice učenici su u grupama predstavili vlastite radove kroz probuđenu maštu i impresionistički pristup koristeći različite likovno-didaktičke materijale.

001-002

003-004

 


 

ZDRAVA ISHRANA

Dana 10.10.2017. god. učenici IV-1 su na času iz predmeta Moja okolina obrađivali nastavnu jedinicu Zdrava ishrana i pravili voćnu salatu.

001-002


VOĆNI DAN U III-1

 

U petak, 29. 09. učenici III-1 razreda, uz pomoć mama i učiteljice su realizirali čas Tjelesnog i zdravstvenog odgoja na temu Zdrava ishrana. Uz svesrdnu pomoć roditelja, smijeh i zabavu, učenici su pripremili voćnu salatu te na praktičan način naučili koliko je važno redovno konzumirati svježe voće. Odredili smo da petak i dalje bude voćni dan u našem razredu.

001-002

003-004


OGLEDNI ČAS IZ PREDMETA ENGLESKI JEZIK

Dana 29.5.2017. godine, u prostorijama škole je realizovan ogledni čas u odjeljenju V-2 iz predmeta engleski jezik. Nastavnica Aida Sivić-Babić i nastavnik Vedad Hindija su se zaista potrudili da osmisle zanimljiv čas, uz pregršt kombinacija igre i pokreta koji su u pravom smislu riječi podstakle sve učenike na aktivnost.  Učenici su pored usvajanja novog nastavnog sadržaja istinski uživali u realizaciji ovog časa.

1

2

3-4

 

 


OGLEDNI ČAS IZ PREDMETA BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Dana 29.3.2017. godine, u odjeljenju I-1, realizovan je ogledni čas iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski  jezik i književnost. Učiteljica Tatjana Ivanović-Pavlinović je osmislila veoma interesantan i kreativan čas koji je bio izuzetno motivirajući za učenike. Učenici su aktivno učestvovali u rješavanju zadataka, a usvojili su i štampano slovo Pp. Pored usvajanja novog znanja cilj je bio i razvijanje interesa za rad u timu, kao i stvaranje pozitivnog takmičarskog duha kod učenika.

001-002

003-004


OGLEDNI ČAS - "EMPATIJA"

Pedagogica škole, Samra Guhdija, je realizovala radionicu za učenike VII-3 odjeljenja na temu „Empatija“. Čas se sastojao od mnoštva vježbi gdje su učenici na konkretnim primjerima i putem osmišljenih edukativnih igrica mogli da usvoje i shvate značenje pojma empatija, te da procijene vlastiti stepen empatičnosti prema drugima.

001-002

003-004


OGLEDNI ČAS IZ NASTAVE ISLAMSKE VJERONAUKE

Nastavnica Edina Zubača realizovala je ogledni čas na temu „Domovina se gradi ljubavlju“. Učenici IV-1 odjeljenja su se zaista potrudili da daju svoj doprinos istražujuči o historiji, kulturi i znamenistostima naše domovine.  Prisutni su zaista uživali tokom obrade ove značajne teme, te smo se svi zajedno prisjetili jedinstvenih bh proizvoda i podsjetili se značaja kupovine domaćih proizvoda.

001-002

003-004NOVOGODIŠNJE KAPE

Učenici drugog razreda su počeli sa pripremama za proslavu Nove godine. Na času Likovne kulture su kreirali samostalno i ukrasili po svojim željama novogodišnje kape. Potom su se uživjeli u ulogu manekena i održali modnu reviju, uz muziku i smijeh i na taj način prezentirali svoj rad. 

002-002

003-004


SAT KODIRANJA


U utorak, 13.12.2016. godine, učenici šestog razreda naše škole prisustvovali su Satu kodiranja u CPCD. Ovaj Sat kodiranja snimala je ekipa TV SA i prikazala u svom jutarnjem programu.

001-002

003-004


OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA


Učenici IX razreda  u okviru predmeta Građansko obrazovanje / Demokratija i ljudska prava i na časovima Odjeljenske zajednice su prigodnim prezentacijama i predavanjima obilježili Međunarodni dan ljudskih prava.

001-002

003-004DINOSAURUSI

Učenici II-1 razreda su na veoma maštovit i originalan način povezali daleku prošlost i sadašnjost. Zamislili smo šta bi se dogodilo kada bi se dinosaurusi vratili... Učenici su pogledali kratku prezentaciju gdje su se upoznali sa različitim vrstama dinosaurusa i naučili nešto novo o njihovom načinu života u davnim vremenima. Ujedno su naučili i o proporciji, odnosno, odnosu između dvije veličine i kako je primijeniti na času Likovne kulture. Učenici su sa oduševljenjem realizirali ovaj zadatak.

001-002

003-004


ODGOJ "MODERNE" DJECE

13. 11. 2016., učiteljica Sanela Ljumanović i učenica VII razreda, Ema Pavlinović, bile su gosti Face TV, u jutarnjem programu Uzbuđenje.

Tema je bila odgoj "moderne" djece, kako biti u korak sa generacijom koja funkcioniše drugačije od generacija koje su odrastale bez tehnologije i generalno koliko obrazovanje i odgoj trebaju podlijegati nekoj vrsti adaptacije vremenu i okolnostima.

001-002

 


OGLEDNI ČAS - TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

 

Dana 9.11.2016. godine, u prostorijama JU OŠ „Osman Nakaš“, realizovan je ogledni čas iz nastave tjelesni i zdravstveni odgoj u odjeljenju VII-2.

001-003

003-004


OGLEDNI ČAS IZ PREDMETA PRIRODA

Dana 20.10.2016. godine u prostorijama škole je održan ogledni čas na temu „Životna zajednica listopadnih šuma“, u realizaciji učiteljice Amine Jabučar. Uz zanimljive fotografije i poučne priče učenici su naučili nešto novo, proširili svoje znanje, aktivno učestvovali u obradi nastavne jedinice uz veliku korelaciju sa drugim nastavnim predmetima. Prisutni su naročito uživali u priči o šumi koja je bogata mudrostima.

001-002

003-004


PALČICA

Dana 17.10.2016. godine, učenici razredne nastave u pratnji učiteljica su posjetili Narodno pozorište i uživali u baletskoj izvedbi  „Palčica“, Hans Christijan Andersen.

001-002

003-004OGLEDNI ČAS IZ NASTAVE MUZIČKE KULTURE

 

Dana 19.4.2016. godine, održan je ogledni čas iz muzičke kulture. Realizator časa je nastavnik Hamza Alković. Nastavna jedinica bila je „Stade se cvijeće rosom kititi“. Učenici IX-2 odjeljenja su aktivno učestvovali u razgovoru o sevdalinci, njenom nastanku, izvođačima sevdalinke, te su pristupili izvođenju sevdalinki (individualno i horski).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


© All rights reserved

Web design & update Mahir Zolota