Vijeće roditelja

PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA

ŠKOLSKA 2016./2017. GODINA

 

Vijeće roditelja će obavljati zadatke prema Poslovniku o radu Vijeća roditelja.

 

Upoznavanje Vijeće roditelja sa pravilima škole, Pravilnikom o odgojno-disciplinskim mjerama, pravilnikom o ocjenjivanju.

 

Vijeće roditelja će biti upoznato sa svim projektima koji se realiziraju u školi.

 

Vijeće roditelja će se baviti slijedećim pitanjima


  • Prezentiranje stavova roditelja
  • Bezbijednost učenika
  • Inicijative Vijeća roditelja i aktivnosti u realizaciji dogovorenih koraka
  • Promovisanje interesa škole i u okviru svojih mogućnosti učestvovati u poboljšavanju uslova rada škole
  • Analiza uspjeha u učenju i vladanju
  • Saradnja Vijeća roditelja sa institucijama
  • Aktivno učestvovati i pomagati u rješavanju eventualnih problema u realizaciji Nastavnog plana i programa, discipline i ostalih aktuelnih zadataka u skladu sa Zakonom
  • Animirati i ostale roditelje putem roditeljskih sastanaka za pomoć školi u skladu sa njihovim mogućnostima

 

 

 

Planiraju se tri sastanka (oktobar, februar, april), te sastanci prema dogovoru i potrebi.

 

 

 

Predsjednica Vijeća roditelja

Aida Đozo


 


© All rights reserved

Web design & update Mahir Zolota