Wednesday, Oct 28th

Last update09:48:22 AM GMT

Vijeće roditelja

PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA

ŠKOLSKA 2018./2019. GODINA

 

Vijeće roditelja će obavljati zadatke prema Poslovniku o radu Vijeća roditelja.

Upoznavanje Vijeće roditelja sa pravilima škole, Pravilnikom o odgojno-disciplinskim mjerama, pravilnikom o ocjenjivanju.

Vijeće roditelja će biti upoznato sa svim projektima koji se realiziraju u školi.

Vijeće roditelja će se baviti sljedećim pitanjima

-          Prezentiranje stavova roditelja

-          Bezbijednost učenika

-          Inicijative Vijeća roditelja i aktivnosti u realizaciji dogovorenih koraka

-          Promovisanje interesa škole i u okviru svojih mogućnosti učestvovati u poboljšavanju uslova rada škole

-          Analiza uspjeha u učenju i vladanju

-          Saradnja Vijeća roditelja sa institucijama

-          Aktivno učestvovati i pomagati u rješavanju eventualnih problema u realizaciji Nastavnog plana i programa, discipline i ostalih aktuelnih zadataka u skladu sa Zakonom

-          Animirati i ostale roditelje putem roditeljskih sastanaka za pomoć školi u skladu sa njihovim mogućnostima


Sastanci se planiraju prema dogovoru i potrebi.

You are here