Thursday, Jul 09th

Last update08:47:03 AM GMT

Predavanje o Cyberbullying-u

„Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promijenite svijet“

Nelson Mandela

IT ekspert i sudski vještak iz informacijsko-komunikacijske oblasti i predavač na Američkom univerzitetu BiH na katedri za cyber sigurnost, ali i predavač u Centru za edukaciju sudija i tužilaca BiH, g-din Vahidin Đaltur, realizovao je interaktivno predavanje za učenike VII, VIII i IX razreda, na kojem su bili prisutni članovi Vijeća učenika i nastavnici iz škole.

Učenici, roditelji i nastavnici su dobili veoma korisne informacije o zaštiti identiteta i zaštiti na društvenim mrežama, te opasnostima koje se kriju u neadekvatnom korištenju interneta. Znanja naučena na predavanju prezentirana su na radionici, a namjera nam je edukacija svih učenika škole.

G-dinu Vahidinu Đalturu se iskreno zahvaljujemo na nesebičnoj podršci školama u vidu edukacije i korisnih savjeta, jer smo svjesni sve većeg negativnog uticaja društvenih mreža na život djece.

 

You are here