Wednesday, Oct 28th

Last update09:48:22 AM GMT

Misija i vizija

VIZIJA ŠKOLE

Danas je Osnovna škola „Osman Nakaš“ sigurna, umrežena javna institucija na opće zadovoljstvo učenika, roditelja i nastavnika; škola otvorena  za svu djecu,  koja odgaja i obrazuje savremenim metodama i pristupima; škola koja aktivno sudjeluje u reformi osnovnog obrazovanja poštivajući Zakon, Nastavni plan i program i Konvenciju o dječijim pravima; škola koja je sigurno i ugodno mjesto za svakog učenika i koja pruža mogućnost kretaivnog izražavanja i stvaranje temelja za cjeloživotno učenje.

Obrazovanje je proces koji omogućava prevazilaženje socijalne isključenosti. Stoga je veoma značajno da u školi  kreiramo inkluzivnu klimu kojom se prihvataju različitosti i koja promovira multikulturalnost kao prednost bh. društva.

 

MISIJA ŠKOLE

Stvaranje lijepe, sigurne i inovativne sredine za rad i učenje. Škola „Osman Nakaš“ je već niz godina okrenuta u tom pravcu, te će tokom narednih  godina zadržati taj kurs i raditi na ostvarivanju ciljeva:

 • Učenje, poučavanje i ostale aktivnosti obavljati kvalitetno i uspješno,
 • Ponašati se odgovorno, u školu i na nastavu dolaziti redovno i na vrijeme,
 • Učiniti da atmosfera u školi bude radna i prijateljska. Međusobne nesuglasice rješavati dogovorom,
 • Poštovati se i uvažavati. Pomagati jedni drugima,
 • Doprinijeti da škola bude mjesto sigurnog i ugodnog boravka. Čuvat ćemo je i uređivati,
 • Prema svim učenicima odnosimo se pravedno i dosljedno, pružamo im jednake mogućnosti, poštujemo njihovo razmišljanje, ideje, emocije, potrebe i stavove, te pozitivno utječemo na razvoj njihovog samopouzdanja,
 • Cijenimo trajno i primjenjivo znanje i cjeloživotno učenje,
 • Poučavanje je usmjeravanje i upućivanje ka korištenju svojih sposobnosti, znanja i vještina. Činimo ga zabavnim i jednostavnim,
 • Pri prenošenju znanja želimo učenicima pružiti priliku da  vježbaju  pozitivne životne vrijednosti i životne vještine kroz različite oblike timskog rada i saradnje. Želimo učenje radi znanja, a ne učenje za ocjenu,
 • Potičemo učenike na razvoj radnih navika. Njegujemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo svu dostupnu stručnu pomoć za što kvalitetniji  razvoj svakog učenika,
 • Trudimo se osavremeniti nastavu i pružiti učenicima užitak zanimljivog, kontinuiranog, istraživačkog učenja,
 • S roditeljima naših učenika ostvarujemo saradnički, otvoren, iskren, profesionalan odnos pun razumijevanja uz stalni razvoj i očuvanje međusobne podrške. Zaposlenici i roditelji učenika imaju isti cilj – sretno i obrazovano dijete,
 • Lokalna zajednica i nevladin sektor i dalje će biti partneri naše škole. Trudimo se biti uzorni u ostvarenju svojih ciljeva, a lokalna zajednica i svi naši prijatelji u tome nam pomažu.
You are here