Monday, Sep 21st

Last update08:00:27 AM GMT

OBAVJEŠTENJE za učenike od V2 do IX razreda

OBAVJEŠTENJE

za učenike od V2 do IX razreda

               U skladu sa Uputstvom o organizaciji i i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim šklama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini, broj 11-34-31987-5/20, od 9.9.2020. godine, koje je svim školama na području Kantona Sarajevo dostavilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, u nastavni proces u školama se uvodi i predmetna nastava od V2 do IX razreda, počevši od 14.9.2020. do 9.10.2020. godine po kombinovanom modelu.

Upute za grupe koje realiziraju online nastavu (predmetna nastava):

Online nastava sa grupom koja prati ovaj vid nastave se realizira svakog radnog dana počevši od 12 sati,

Online nastava se realizuje po redovnom rasporedu časova,

Konsultacije/čas u online nastavi sa predmetnim nastavnikom traje 15 minuta,

Pauza između konsultacija/časa u online nastavi traje 5 minuta,

Nastavnik vodi evidenciju u eDnevniku o prisustvu učnika u online nastavi u realnom vremenu.

Raspored konsultacija/časova za učenike, koji nastavu pohađaju prema online modelu (predmetna nastava):

  1. ČAS   12:00-12.15
  2. ČAS  12.20-12.35
  3. ČAS   12.40-12.55
  4. ČAS   13.00-13.15
  5. ČAS   13.20-13.35
  6. ČAS   13.40-13.55
  7. ČAS   14.00-14.15

DIREKTOR ŠKOLE

Edin Đedović

 

You are here